Skoleskyss

Generelt

Skoleskyss i Finnmark

I Finnmark har følgende elever krav på fri skoleskyss: 

  • 1. og 2. klassetrinn (grunnskole) - elever bosatt mer enn 2 km fra skolen
  • 3. - 10. klassetrinn (grunnskole) - elever bosatt mer enn 4 km fra skolen
  • Elever i videregående skole som bor mer enn 4 km fra skolen
  • Elever med særskilte behov (etter søknad). Elever med særskilt behov må søke årlig.

 

Bruk denne linken for å finne ut din avstand til skolen. 

Brosjyre om skoleskyss for skoler, kommuner, foresatte og elever (Norsk/Samisk)

Last ned retningslinjene for skoleskyss her (pdf) 

Finnmárkku skuvlasáhttonjuolggadusat (pdf)

Skoleskyssen organiseres i et godt samspill mellom fylkeskommunen, kommunene, skolene og buss-/båtoperatørene. Det er Finnmark fylkeskommune som er ansvarlig for all skoleskyss til grunnskole og videregående skole i fylket.