keyboard_arrow_right

Skoleskyss

I Finnmark har følgende elever krav på fri skoleskyss: 
  • 1. og 2. klassetrinn (grunnskole) - elever bosatt mer enn 2 km fra skolen
  • 3.–10. klassetrinn (grunnskole) - elever bosatt mer enn 4 km fra skolen
  • Elever i videregående skole som bor mer enn 4 km fra skolen
  • Elever med særskilte behov (etter søknad)

Søk om skoleskyss ved å velge Søk om skoleskyss i menyen.

Usikker på hvor langt unna skolen du bor? Bruk denne lenken for å finne ut din avstand til skolen. 

Skoleskyssen organiseres i et godt samspill mellom fylkeskommunen, kommunene, skolene og buss-/båtoperatørene. Det er Finnmark fylkeskommune som er ansvarlig for all skoleskyss til grunnskole og videregående skole i fylket. 

Les brosjyre om skoleskyss for skoler, kommuner, foresatte og elever (Norsk/Samisk)